☺ เมื่อ Log in as a guest แล้ว จะสามารถเข้าดูเนื้อหาที่เปิดสาธารณะ (มีสัญลักษณ์   Unlock) ได้ โดยไม่ต้องใช้ Username และ Password ☺ 

  Available courses

  Mindful Active

  Mindful Active

  รอบรู้ใจเรา

  Ecology of Community

  Ecology of Community

  พร้อมเข้าสังคม

  Study Toolbox

  Study Toolbox

  สั่งสมประสบการณ์

  Unlocking and Inspiring

  Unlocking and Inspiring

  ส่งผ่านการเรียนรู้

  Storytelling

  Storytelling

  บอกเล่าสู่ผู้คน

  Learning Technology

  Learning Technology

  เชื่อมชุมชนด้วยเทคโนโลยี

  Explainer Video (Doodle)

  Explainer Video (Doodle)

  รวมวิดีโอภาพวาด ประกอบคำบรรยาย 32 หัวข้อ (สคริปต์ไทย-อังกฤษ)

  Life Recipe (สูตรการใช้ชีวิต)

  Life Recipe (สูตรการใช้ชีวิต)

  สูตรการใช้ชีวิต: เช็คลิสต์ เพื่อชีวิต เคลียร์ คาล์ม คูล (Life Recipe)

  Mind Gen Workshop 2024

  Mind Gen Workshop 2024

  เวิร์คช็อป "นักเล่าสร้างแรงใจ" เล่าอย่างไรให้ลงมือทำ (ตามหลักพุทธธรรม)

  Mindful Storytelling 2023

  Mindful Storytelling 2023

  เรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า 2566

  Mindful Storyteller 2022

  Mindful Storyteller 2022

  อาสาสมัครนักเล่าเรื่อง 2565: ทำแบบฝึกหัด และรับใบประกาศออนไลน์

  Content Ambassador 2021

  Content Ambassador 2021

  ผู้นำสร้างสรรค์การสื่อสาร 2564: ทำแบบฝึกหัด และรับใบประกาศออนไลน์